Uchwały sejmiku

Nr 47/02 z dn. 22-04-2002

w sprawie nadania imienia Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach więcej

Nr 46/02 z dn. 22-04-2002

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu, przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki SPZOZ w Ciechanowie więcej

Nr 44/02 z dn. 22-04-2002

w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie więcej

Nr 43/02 z dn. 22-04-2002

w sprawie składu komisji konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce więcej

Nr 42/02 z dn. 22-04-2002

w sprawie statutu Wojewódzkiej Przychodni Chorób Płuc i Gruźlicy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie więcej

Nr 41/02 z dn. 22-04-2002

w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego oraz wnoszeniu majątku do spółek lub fundacji więcej

Nr 40/02 z dn. 22-04-2002

w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy „ATTIS” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej więcej

Nr 39/02 z dn. 22-04-2002

zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 57/01 w sprawie zasad gospodarowania mieniem Województwa Mazowieckiego, zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata więcej

Nr 38/02 z dn. 22-04-2002

w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych więcej

Nr 37/02 z dn. 22-04-2002

w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego do wystąpienia do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wyrażenie zgody na zawarcie wspólnej deklaracji o współpracy między Województwem Mazowieckim a Krajem Związkowym Brandenburgia więcej
Uchwały sejmiku

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.