Uchwały sejmiku

Nr 132/04 z dn. 07-10-2004

w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciąganego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce więcej

Nr 131/04 z dn. 07-10-2004

w sprawie zgłoszenia kandydata na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie więcej

Nr 130/04 z dn. 07-10-2004

w sprawie zaciągnięcia pożyczek na prefinansowanie więcej

Nr 129/04 z dn. 07-10-2004

w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2004 roku więcej

Nr 128/04 z dn. 07-10-2004

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich i ustalenia przebiegu ulic w miastach na obszarze województwa mazowieckiego, z wyłączeniem ulic na terenie m. st. Warszawy

więcej

Nr 127/04 z dn. 07-10-2004

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2004-2006

więcej

Nr 126/04 z dn. 07-10-2004

w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok

więcej

Nr 125/04 z dn. 07-10-2004

w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2004 rok

więcej

Nr 124/04 z dn. 07-10-2004

w sprawie przyjęcia dokumentu „Program polityki kulturalnej Województwa Mazowieckiego na lata 2004-2007”

więcej

Nr 123/04 z dn. 07-10-2004

w sprawie Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych na lata 2004 – 2008 w Województwie Mazowieckim

więcej
Uchwały sejmiku

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.