Uchwały sejmiku

Nr 182/04 z dn. 20-12-2004

w sprawie likwidacji internatu przy Medycznym Studium Zawodowym w Płocku więcej

Nr 181/04 z dn. 20-12-2004

w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie więcej

Nr 180/04 z dn. 20-12-2004

w sprawie wniosku do Powiatu Szydłowieckiego o przekazanie instytucji kultury „Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu” więcej

Nr 179/04 z dn. 20-12-2004

w sprawie określenia kryteriów ustalania podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa mazowieckiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań więcej

Nr 178/04 z dn. 20-12-2004

zmieniająca uchwałę w sprawie zadań, na które przeznaczone będą środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych więcej

Nr 177/04 z dn. 20-12-2004

w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego długoterminowego zaciąganego przez Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu im. prof. Mariana Weissa Zespół Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie więcej

Nr 176/04 z dn. 20-12-2004

w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2005-2007 więcej

Nr 175/04 z dn. 20-12-2004

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2004-2006 więcej

Nr 174/04 z dn. 20-12-2004

o zmianie uchwały Nr 88/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy „Zespół Szpitali Dziecięcych” z siedzibą w Dziekanowie Leśnym w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie więcej

Nr 173/04 z dn. 20-12-2004

w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie działań związanych z przejęciem/przekazaniem całości inwestycji „Wodociąg Północny” oraz porozumienia dodatkowego w sprawie przekazania „Oczyszczalni Ścieków DĘBE w Orzechowie” więcej
Uchwały sejmiku

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.