Uchwały sejmiku

Nr 12/05 z dn. 31-01-2005

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2005-2007 więcej

Nr 11/05 z dn. 31-01-2005

w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki zaciąganej przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Karolinie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie więcej

Nr 10/05 z dn. 31-01-2005

w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Średnich w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 23 więcej

Nr 9/05 z dn. 31-01-2005

w sprawie zmiany składu osobowego Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia więcej

Nr 8/05 z dn. 31-01-2005

w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego więcej

Nr 7/05 z dn. 31-01-2005

w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2005 rok więcej

Nr 6/05 z dn. 31-01-2005

w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu rozpiętościowego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania w Zakładzie Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie więcej

Nr 5/05 z dn. 31-01-2005

w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lecznica Centrum” w Warszawie więcej

Nr 4/05 z dn. 31-01-2005

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie więcej

Nr 3/05 z dn. 31-01-2005

w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie więcej
Uchwały sejmiku

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.