Uchwały sejmiku

Nr 89/05 z dn. 09-06-2005

w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego zrównania akcyzy na olej opałowy i napędowy oraz podniesienia akcyzy na gaz płynny więcej

Nr 88/05 z dn. 09-06-2005

w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych więcej

Nr 87/05 z dn. 09-06-2005

w sprawie uchwalenia „Mazowieckiego Programu Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich” więcej

Nr 86/05 z dn. 09-06-2005

w sprawie informacji o podjętych działaniach zmierzających do pozyskania używanych pojazdów szynowych oraz w sprawie akceptacji treści projektu Umowy ramowej o użytkowaniu pojazdów w Polsce więcej

Nr 85/05 z dn. 09-06-2005

w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Sejmiku Województwa Mazowieckiego więcej

Nr 84/05 z dn. 09-06-2005

w sprawie zmian w statucie samorządowej instytucji kultury pod nazwą Warszawska Opera Kameralna w Warszawie więcej

Nr 83/05 z dn. 09-06-2005

w sprawie nadania statutu Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu więcej

Nr 82/05 z dn. 09-06-2005

w sprawie ustanowienia Medalu Pamiątkowego „Pro Mazoviae” więcej

Nr 81/05 z dn. 09-06-2005

w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” więcej

Nr 79/05 z dn. 09-06-2005

w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gołotczyźnie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu więcej
Uchwały sejmiku

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.