Uchwały sejmiku

Nr 242/05 z dn. 19-12-2005

w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2005 roku stwierdzającego nieważność uchwał Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2005 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie więcej

Nr 241/05 z dn. 19-12-2005

w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego poparcia Stanowiska VIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie podziału zadań i kompetencji administracji terenowej więcej

Nr 240/05 z dn. 19-12-2005

w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego poparcia Stanowiska VIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP w sprawie wyborów do samorządów terytorialnych więcej

Nr 239/05 z dn. 19-12-2005

w sprawie przedłużenia terminu spłaty pożyczki udzielonej Wojewódzkiemu Szpitalowi Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie więcej

Nr 238/05 z dn. 19-12-2005

w sprawie udzielenia poręczenia kredytu obrotowego w rachunku kredytowym w walucie polskiej zaciąganego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce więcej

Nr 237/05 z dn. 19-12-2005

w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki zaciąganej przez Stołeczną Kolumnę Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” w Warszawie więcej

Nr 236/05 z dn. 19-12-2005

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Biuru Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego w Warszawie więcej

Nr 235/05 z dn. 19-12-2005

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy więcej

Nr 234/05 z dn. 19-12-2005

w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Warszawie więcej

Nr 233/05 z dn. 19-12-2005

w sprawie „Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza z komponentami: Mazowiecki Program Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej, Mazowiecki Program Modernizacji Placówek Oświatowych na Terenach Wiejskich, Mazowiecki Program Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich” więcej
Uchwały sejmiku

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.