Uchwały sejmiku

Nr 90/07 z dn. 21-05-2007

w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego dokumentu pn. Projekt polityki rodzinnej, w zakresie odnoszącym się do jednostek samorządu terytorialnego więcej

Nr 89/07 z dn. 21-05-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu więcej

Nr 88/07 z dn. 21-05-2007

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Radomiu. więcej

Nr 87/07 z dn. 21-05-2007

w sprawie powołania komisji konkursowej w postępowaniu konkursowym na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku więcej

Nr 86/07 z dn. 21-05-2007

w sprawie przyznania dotacji celowych Powiatom z przeznaczeniem na dofinansowanie Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej więcej

Nr 85/07 z dn. 21-05-2007

w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. stwierdzającego nieważność w części uchwały Nr 47/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie utworzenia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i nadania jej statutu więcej

Nr 84/07 z dn. 21-05-2007

w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gołotczyźnie więcej

Nr 83/07 z dn. 21-05-2007

w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie więcej

Nr 82/07 z dn. 21-05-2007

w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Samodzielnego Psychiatrycznego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie więcej

Nr 81/07 z dn. 21-05-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Warszawie więcej
Uchwały sejmiku

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.