Uchwały sejmiku

Nr 174/07 z dn. 15-10-2007

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Białobrzeskiego na realizację zadania pn. ”Wykonanie wzorcowej stanicy wodnej na rzece Pilicy w Białobrzegach” więcej

Nr 173/07 z dn. 15-10-2007

w sprawie przyznania dotacji celowej Powiatom z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Współuczestniczenie w organizacji warunków wdrażania programu przeciwdziałania chorobom nowotworowym przy współpracy z MOW NFZ i samorządami powiatowymi – doposażenie pracowni mammograficznych w szpitalach powiatowych” więcej

Nr 172/07 z dn. 15-10-2007

w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie więcej

Nr 171/07 z dn. 15-10-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia list beneficjentów, realizowanych zadań i kwot dotacji celowych w ramach realizacji „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z komponentami więcej

Nr 170/07 z dn. 15-10-2007

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Kozienice na zadanie „Budowa sztucznego lodowiska w Kozienicach (I etap)” więcej

Nr 169/07 z dn. 15-10-2007

w sprawie przyjęcia listy beneficjentów, realizowanych przez nich przedsięwzięć i kwot dotacji celowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tych przedsięwzięć w ramach „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” – Komponent G Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej więcej

Nr 168/07 z dn. 15-10-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie składów osobowych Komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego więcej

Nr 167/07 z dn. 15-10-2007

w sprawie skargi pana Zenona Witka więcej

Nr 166/07 z dn. 15-10-2007

w sprawie przyznania dotacji celowych Powiatom z przeznaczeniem na dofinansowanie Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej więcej

Nr 165/07 z dn. 15-10-2007

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej więcej
Uchwały sejmiku

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.