Uchwały sejmiku

Nr 248/07 z dn. 20-12-2007

w sprawie przyznania dotacji celowych Gminom Korczew i Tarczyn z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych więcej

Nr 247/07 z dn. 20-12-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowych Gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych więcej

Nr 246/07 z dn. 20-12-2007

w sprawie powierzenia Województwu Podlaskiemu części zadania własnego i przejęcia od Województwa Podlaskiego do wykonania części zadania własnego w zakresie organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich więcej

Nr 245/07 z dn. 20-12-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia list beneficjentów, realizowanych zadań i kwot dotacji celowych w ramach realizacji „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z komponentami więcej

Nr 244/07 z dn. 20-12-2007

w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie więcej

Nr 243/07 z dn. 20-12-2007

w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie poręczenia emisji obligacji komunalnych przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. więcej

Nr 242/07 z dn. 20-12-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu więcej

Nr 241/07 z dn. 20-12-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego więcej

Nr 240/07 z dn. 20-12-2007

w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej w I półroczu 2008 roku więcej

Nr 239/07 z dn. 20-12-2007

w sprawie uchwały Nr 01/2007 Komisji Rewizyjnej więcej
Uchwały sejmiku

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.