Uchwały sejmiku

Nr 67/08 z dn. 31-03-2008

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa więcej

Nr 66/08 z dn. 31-03-2008

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa więcej

Nr 65/08 z dn. 31-03-2008

w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do uchylenia rozporządzenia Nr 50 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie więcej

Nr 64/08 z dn. 31-03-2008

w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do uchylenia rozporządzenia Nr 50 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie więcej

Nr 63/08 z dn. 31-03-2008

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana będzie nieodpłatnie praca na cele społeczne oraz praca społecznie użyteczna orzeczona w zamian nieściągalnej grzywny więcej

Nr 62/08 z dn. 31-03-2008

w sprawie przekazania Gminie Kowala, w formie pomocy rzeczowej, drewna pozyskanego z drzew wyciętych przy przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 744 na odcinku od km 5+397 do km 6+892 na terenie Gminy Kowala więcej

Nr 61/08 z dn. 31-03-2008

w sprawie wyrażenia zgody na współtworzenie i przystąpienie Województwa Mazowieckiego do międzynarodowego zrzeszenia Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne (Stowarzyszenie NEREUS) więcej

Nr 60/08 z dn. 31-03-2008

w sprawie przekazania Gminie Potworów, w formie pomocy rzeczowej, prefabrykatów betonowych pozostałych po zakończeniu przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 740 na odcinku od km 29+354 do km 30+772 w miejscowości Potworów więcej

Nr 59/08 z dn. 31-03-2008

w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego
w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz zaakceptowania wartości jednego punktu w złotych dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych
w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
więcej

Nr 58/08 z dn. 31-03-2008

zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie
więcej
Uchwały sejmiku

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.