Uchwały sejmiku

Nr 81/08 z dn. 21-04-2008

w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku do składu rad społecznych działających przy publicznych zakładach opieki zdrowotnej o wojewódzkim obszarze działania więcej

Nr 79/08 z dn. 21-04-2008

w sprawie przekazania Miastu Ostrów Mazowiecka, w formie pomocy rzeczowej, prefabrykatów betonowych pozostałych po zakończeniu przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 677 (dawna 627) więcej

Nr 78/08 z dn. 21-04-2008

w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciąganego w rachunku bieżącym przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
więcej

Nr 77/08 z dn. 21-04-2008

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Województwa Mazowieckiego do Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego (European Network of Regional Culinary Heritage) więcej

Nr 76/08 z dn. 21-04-2008

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Oświadczenia Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2008 więcej

Nr 75/08 z dn. 21-04-2008

w sprawie Programu małej retencji dla Województwa Mazowieckiego więcej

Nr 74/08 z dn. 21-04-2008

zmieniająca uchwałę w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie” więcej

Nr 73/08 z dn. 21-04-2008

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego z Powiatem Żyrardowskim umowy na realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja istniejącego budynku Domu Pomocy Społecznej poprzez dobudowanie nowego skrzydła budynku z dodatkowymi pokojami mieszkalnymi, częścią rehabilitacyjną wraz z windą, modernizację części pomieszczeń mieszkalnych, dostosowanie ciągów pieszych oraz łazienek dla osób niepełnosprawnych w istniejącej części budynku”, na okres 2 lat – 2008-2009
więcej

Nr 72/08 z dn. 21-04-2008

w sprawie uchwalenia Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza na lata 2007-2015
więcej

Nr 71/08 z dn. 21-04-2008

w sprawie skargi pani Ireny Komorowskiej więcej
Uchwały sejmiku

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.