Uchwały sejmiku

Nr 129/08 z dn. 16-06-2008

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Białobrzeskiego na realizację zadania pn. ”Wykonanie wzorcowej stanicy wodnej na rzece Pilicy w Białobrzegach” więcej

Nr 128/08 z dn. 16-06-2008

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego „Zasad Selekcji, Trybu i Kryteriów Oceny Projektów Inwestycyjnych” w ramach „Samorządowego Programu Finansowania Rozwoju Mazowsza” więcej

Nr 127/08 z dn. 16-06-2008

w sprawie powołania Rad Społecznych przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej więcej

Nr 126/08 z dn. 16-06-2008

w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do uchylenia rozporządzenia Nr 50 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie więcej

Nr 125/08 z dn. 16-06-2008

w sprawie uczestnictwa Województwa Mazowieckiego w międzynarodowym projekcie „NODUS – Mieszkalnictwo i Planowanie – włączenie miejskich polityk rewitalizacyjnych do ogólnych zasad polityki rozwoju regionalnego”, realizowanym w ramach programu URBACT 2 więcej

Nr 124/08 z dn. 16-06-2008

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2008 roku w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa mazowieckiego realizującym program „Moje Boisko – Orlik 2012”
więcej

Nr 123/08 z dn. 16-06-2008

w sprawie przekazania Miastu i Gminie Nowe Miasto nad Pilicą, w formie pomocy rzeczowej prefabrykatów betonowych rozbiórkowych, pozostałych po zakończeniu przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 728 relacji Nowe Miasto nad Pilicą – Odrzywół – Gielniów, na odcinku od km 33+900 do km 41+300 więcej

Nr 122/08 z dn. 16-06-2008

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Województwa Mazowieckiego do prac nad międzynarodowym projektem w zakresie gospodarki odpadami pn. „RECO Baltic 21 Technology” więcej

Nr 121/08 z dn. 16-06-2008

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru podmiotów, którym zostanie udzielona dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego więcej

Nr 120/08 z dn. 16-06-2008

w sprawie przyznania dotacji celowych Gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych więcej
Uchwały sejmiku

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.