Uchwały sejmiku

Nr 286/08 z dn. 22-12-2008

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Szreńsk na zadanie „Wyposażenie sali gimnastycznej w Szreńsku w sprzęt sportowy” więcej

Nr 285/08 z dn. 22-12-2008

w sprawie powołania Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
więcej

Nr 284/08 z dn. 22-12-2008

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowych Gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych więcej

Nr 283/08 z dn. 22-12-2008

w sprawie przyznania dotacji celowej Powiatowi Gostynińskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo- ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie więcej

Nr 282/08 z dn. 22-12-2008

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Biuru Planowania Regionalnego w Warszawie więcej

Nr 281/08 z dn. 22-12-2008

w sprawie powołania komisji konkursowej w postępowaniu konkursowym na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu więcej

Nr 280/08 z dn. 22-12-2008

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach więcej

Nr 279/08 z dn. 22-12-2008

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Siedlcach więcej

Nr 278/08 z dn. 22-12-2008

w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego obowiązku dokonywania wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw więcej

Nr 277/08 z dn. 22-12-2008

w sprawie zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie zobowiązań finansowych w formie długoterminowych kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz emisji euroobligacji więcej
Uchwały sejmiku

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.