Uchwały sejmiku

Nr 52/09 z dn. 27-04-2009

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2009 roku w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa mazowieckiego realizującym program „Moje Boisko - Orlik 2012” więcej

Nr 51/09 z dn. 27-04-2009

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Jedlińsk na zadanie „Budowa parkingu oraz infrastruktury towarzyszącej przy Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli” więcej

Nr 50/09 z dn. 27-04-2009

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy ramowej na okres od 2009 r. do 2024 r. ze spółką „Warszawska Kolej Dojazdowa” sp. z o.o., dotyczącej organizowania i finansowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Mazowieckiego więcej

Nr 49/09 z dn. 27-04-2009

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy ramowej na okres od 2009 r. do 2024 r. ze spółką „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o., dotyczącej organizowania i finansowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Mazowieckiego więcej

Nr 48/09 z dn. 27-04-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego więcej

Nr 47/09 z dn. 27-04-2009

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych za okres 1 lipca – 31 grudnia 2008 roku więcej

Nr 46/09 z dn. 27-04-2009

w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pn. „Teatr Praga” więcej

Nr 45/09 z dn. 27-04-2009

w sprawie przekazania Gminie Młodzieszyn oraz Gminie Bielsk w formie pomocy rzeczowej drewna pozyskanego z wyciętych drzew w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego
i pieszego dróg wojewódzkich Rejonu Drogowego Gostynin - Płock
więcej

Nr 44/09 z dn. 27-04-2009

zmieniająca uchwałę Sejmiku w sprawie powołania Rad Społecznych przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej więcej

Nr 43/09 z dn. 27-04-2009

zmieniająca uchwałę Sejmiku w sprawie powołania Rad Społecznych przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej więcej
Uchwały sejmiku

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.