Uchwały sejmiku

Nr 63/09 z dn. 18-05-2009

w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
i utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Vattenfall Heat Poland S.A. Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie
więcej

Nr 62/09 z dn. 18-05-2009

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny działki nr 22/2
o powierzchni 0,1430 ha, położonej przy ul. Reymonta 2 w Sokołowie Podlaskim
więcej

Nr 60/09 z dn. 18-05-2009

w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie „Programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg krajowych nr 2, 7, 8, 17, 60, 61, 79 i ekspresowej nr S7 z terenu województwa mazowieckiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne, na lata 2008-2013” więcej

Nr 59/09 z dn. 18-05-2009

w sprawie nowego brzmienia statutu Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki więcej

Nr 58/09 z dn. 18-05-2009

w sprawie wyboru podmiotów, którym zostanie udzielona dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego więcej

Nr 57/09 z dn. 18-05-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji treści nowego Wspólnego Porozumienia Między Partnerami dotyczącego Peri Urban Regions Platform Europe (PURPLE) [Peri Urban Europejska Platforma Regionów (PURPLE)] więcej

Nr 56/09 z dn. 18-05-2009

w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy więcej

Nr 55/09 z dn. 18-05-2009

w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lecznica Centrum” więcej

Nr 54/09 z dn. 18-05-2009

w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach więcej

Nr 53/09 z dn. 18-05-2009

w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok więcej
Uchwały sejmiku

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.