Uchwały sejmiku

Nr 120/09 z dn. 27-07-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej w 2009 roku więcej

Nr 119/09 z dn. 27-07-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie więcej

Nr 118/09 z dn. 27-07-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie nowego brzmienia statutu Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu więcej

Nr 117/09 z dn. 27-07-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie nowego brzmienia statutu Muzeum Niepodległości w Warszawie więcej

Nr 116/09 z dn. 27-07-2009

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Ostrołęckiemu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Dąbrowy – Antonia – Warmiak – Łączki – Pisz, w odcinku zlokalizowanym na terenie Gminy Łyse” więcej

Nr 115/09 z dn. 27-07-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie składów osobowych komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego
więcej

Nr 114/09 z dn. 27-07-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie projektu Statutu Województwa Mazowieckiego więcej

Nr 113/09 z dn. 27-07-2009

w sprawie połączenia Wojewódzkiego Publicznego Zakładu Onkologicznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnym
i Medycyny Pracy „ATTIS” Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
więcej

Nr 112/09 z dn. 27-07-2009

w sprawie przyjęcia list beneficjentów, realizowanych zadań i kwot dotacji celowych w ramach realizacji „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z komponentami w 2009 roku więcej

Nr 111/09 z dn. 27-07-2009

w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego pod firmą „Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością więcej
Uchwały sejmiku

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.