Uchwały sejmiku

Nr 188/09 z dn. 12-10-2009

w sprawie zmian w statucie Muzeum Kolejnictwa w Warszawie więcej

Nr 187/09 z dn. 12-10-2009

w sprawie nowego brzmienia statutu Muzeum Romantyzmu w Opinogórze więcej

Nr 186/09 z dn. 12-10-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2009 roku
w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa mazowieckiego realizującym program„Moje Boisko – Orlik 2012”
więcej

Nr 185/09 z dn. 12-10-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowych Gminom
z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
więcej

Nr 184/09 z dn. 12-10-2009

w sprawie skargi Pana Jerzego Świeckiego na rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego Nr 13 z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka na okres 20 lat więcej

Nr 183/09 z dn. 12-10-2009

w sprawie przekazania Gminie Kuczbork – Osada w formie pomocy rzeczowej krawężników odzyskanych w trakcie prowadzonego remontu drogi wojewódzkiej Nr 563 w miejscowości Zielona na odcinku od km 38+920
do km 40+832
więcej

Nr 182/09 z dn. 12-10-2009

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Starachowice na zadanie „rewitalizacji zabytkowej linii Starachowickiej Kolei Dojazdowej Starachowice Wschodnie Wąskotorowe - Iłża” więcej

Nr 181/09 z dn. 12-10-2009

w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pn. „Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie” więcej

Nr 180/09 z dn. 12-10-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie składów osobowych komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego
więcej

Nr 179/09 z dn. 12-10-2009

w sprawie przedstawicieli Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Regionalnej Radzie Ochrony Przyrody
więcej
Uchwały sejmiku

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.