Uchwały sejmiku

Nr 213/09 z dn. 16-11-2009

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa więcej

Nr 212/09 z dn. 16-11-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowych Gminom
z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
więcej

Nr 211/09 z dn. 16-11-2009

w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego niekorzystnych dla województwa mazowieckiego zasad podziału środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej w 2010 roku więcej

Nr 210/09 z dn. 16-11-2009

w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Żyrardowskiego w sprawie likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie więcej

Nr 209/09 z dn. 16-11-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku więcej

Nr 208/09 z dn. 16-11-2009

w sprawie powierzenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu do realizacji zadania własnego w zakresie organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku Sierpc-granica Województwa Mazowieckiego, w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 11 grudnia 2010 r. więcej

Nr 207/09 z dn. 16-11-2009

w sprawie przekazania Gminie Głowaczów w formie pomocy rzeczowej materiałów rozbiórkowych pozostałych po rozbiórce chodnika przy przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 730 na odcinku od km 44+524
do km 44+836 w miejscowości Głowaczów
więcej

Nr 206/09 z dn. 16-11-2009


w sprawie przekazania Miastu i Gminie Iłża w formie pomocy rzeczowej materiałów rozbiórkowych pozostałych po przebudowie drogi wojewódzkiej
Nr 747 - ul. Podzamcze w mieście Iłża na odcinku od km 0+000 do km 0+494
więcej

Nr 205/09 z dn. 16-11-2009

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Niemojki więcej

Nr 204/09 z dn. 16-11-2009

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Młodzieszyn więcej
Uchwały sejmiku

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.