Uchwały sejmiku

Nr 130/10 z dn. 05-07-2010

w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych „PALMA”

więcej

Nr 129/10 z dn. 05-07-2010

w sprawie powołania Rady Społecznej przySamodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
w Warszawie

więcej

Nr 128/10 z dn. 05-07-2010

w sprawie powołania Rady Społecznej przy Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii  i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy

więcej

Nr 127/10 z dn. 05-07-2010

w sprawie utworzenia Bursy Regionalnej w Ostrołęce

więcej

Nr 126/10 z dn. 05-07-2010

w sprawie skargi  Miasta Milanówek oraz skargi organizacji pozarządowych działających w ramach Porozumienia Społecznego w sprawie rozwiązań komunikacyjnych na terenie Miasta Milanówka

więcej

Nr 125/10 z dn. 05-07-2010

uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Starachowice na zadanie „rewitalizacji zabytkowej linii Starachowickiej Kolei Dojazdowej Starachowice Wschodnie Wąskotorowe – Iłża”

więcej

Nr 123/10 z dn. 05-07-2010

w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego za I półrocze

więcej

Nr 122/10 z dn. 05-07-2010

w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych
Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 121/10 z dn. 05-07-2010

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

więcej

Nr 120/10 z dn. 05-07-2010

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Specjalistycznemu Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, na zawarcie aneksu do umowy cywilnoprawnej zawartej dnia 11 kwietnia 2007 r. z Akademią Medyczną w Warszawie, o udostępnienie oddziału klinicznego na potrzeby wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

więcej
Uchwały sejmiku

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.