Uchwały sejmiku

Nr 150/10 z dn. 06-09-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia długoterminowego kredytu bankowego zaciąganego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Lecznica Centrum” w Warszawie

więcej

Nr 148/10 z dn. 06-09-2010

w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego modyfikacji podziału obszaru Województwa Mazowieckiego na jednostki statystyczne NTS-2 i NTS-3

więcej

Nr 147/10 z dn. 06-09-2010

w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie”, w celu przekształcenia w jednostkę budżetową

więcej

Nr 146/10 z dn. 06-09-2010

w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli” z siedzibą w Warszawie, w celu przekształcenia w jednostkę budżetową

więcej

Nr 145/10 z dn. 06-09-2010

w sprawie przekazania Gminie Gostynin w formie pomocy rzeczowej drewna pozyskanego z wyciętych drzew w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego dróg wojewódzkich Rejonu Drogowego  Gostynin – Płock

więcej

Nr 144/10 z dn. 06-09-2010

w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Mazowieckiego do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

więcej

Nr 143/10 z dn. 06-09-2010

w sprawie zmian w składzie Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

więcej

Nr 142/10 z dn. 06-09-2010

w sprawie terminów zakończenia okresów zbiorów poszczególnych gatunków roślin uprawnych na terenie województwa mazowieckiego, dla celów zachowania uprawnień odszkodowawczych za szkody łowieckie, obowiązujących w 2010 roku

więcej

Nr 141/10 z dn. 06-09-2010

w sprawie zmian w statucie Muzeum Kolejnictwa w Warszawie

więcej

Nr 140/10 z dn. 06-09-2010

w sprawie uczestnictwa Województwa Mazowieckiego w międzynarodowym projekcie pn. Improving Innovation Capacity in European Chemical Clusters  - Poprawa zdolności innowacyjnych w europejskich klastrach chemicznych”,(ChemClust) realizowanym w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC

więcej
Uchwały sejmiku

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.