Uchwały sejmiku

Nr 3/11 z dn. 31-01-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok”

więcej

Nr 2/11 z dn. 31-01-2011

w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2011 rok

więcej

Nr 1/11 z dn. 31-01-2011

 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2033

więcej
Uchwały sejmiku

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.