Uchwały sejmiku

Nr 11/13 z dn. 21-01-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składów osobowych komisji

Sejmiku Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 10/13 z dn. 21-01-2013

w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej w 2013 roku

więcej

Nr 9/13 z dn. 21-01-2013

w sprawie powołania Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

więcej

Nr 8/13 z dn. 21-01-2013

w sprawie rozstrzygnięcia wezwania SITA POLSKA Sp. z o. o. do usunięcia naruszenia prawa i zmiany uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”

więcej

Nr 7/13 z dn. 21-01-2013

w sprawie rozstrzygnięcia wezwania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ciechanowie do usunięcia naruszenia prawa i zmiany uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r.w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”

więcej

Nr 6/13 z dn. 21-01-2013

w sprawie zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gołotczyźnie oraz szkół wchodzących w jego skład

więcej

Nr 5/13 z dn. 21-01-2013

w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego modyfikacji podziału obszaru Województwa Mazowieckiego na jednostki statystyczne NTS 2 i NTS 3 oraz pozyskiwania środków na rozwój województwa mazowieckiego po 2020 roku

więcej

Nr 4/13 z dn. 21-01-2013

w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego podjęcia konkretnych działań mających na celu przyspieszenie realizacji drogi ekspresowej S-17 na terenie województwa mazowieckiego i całej trasie jej przebiegu w Polsce

więcej

Nr 3/13 z dn. 21-01-2013

w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego budowy elektrowni w Ostrołęce

więcej

Nr 2/13 z dn. 21-01-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok

więcej
Uchwały sejmiku

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.