Uchwały sejmiku

Nr 31/15 z dn. 16-03-2015

w sprawie określenia zadań w ramach podziału środków finansowych pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku

więcej

Nr 30/15 z dn. 16-03-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składów osobowych komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 29/15 z dn. 16-03-2015

w sprawie przekazania skargi pana D. A., na uchwałę Nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego

więcej

Nr 28/15 z dn. 16-03-2015

w sprawie skarg pana L. W.

więcej

Nr 27/15 z dn. 16-03-2015

w sprawie opinii do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych

więcej

Nr 26/15 z dn. 16-03-2015

w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie upamiętnienia postaci Adama Chętnika

więcej

Nr 25/15 z dn. 16-03-2015

w sprawie utworzenia Medyczno – Społecznej Szkoły Policealnej w Ostrołęce, Medyczno – Społecznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Ostrołęce, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrołęce oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce

więcej

Nr 24/15 z dn. 16-03-2015

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2015 roku w formie dotacji celowej powiatom prowadzącym w ramach powiatowych bibliotek publicznych – działy pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych

więcej

Nr 23/15 z dn. 16-03-2015

w sprawie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku

więcej

Nr 22/15 z dn. 16-03-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2015 rok”

więcej
Uchwały sejmiku

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.