Uchwały sejmiku

Nr 43/15 z dn. 20-04-2015

w sprawie Stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie realizacji inwestycji budowy Kolei Dużych Prędkości

więcej

Nr 42/15 z dn. 20-04-2015

w sprawie skargi pani BK  

więcej

Nr 41/15 z dn. 20-04-2015

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Sejmiku Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 40/15 z dn. 20-04-2015

w sprawie przekazania wystąpienia Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria w sprawie uchylenia uchwały z dnia 27 lipca 2000 r., nr XXI/1/2000 Rady Powiatu  Piaseczyńskiego dotyczącej utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół składowiska odpadów komunalnych „Łubna” Radzie Powiatu  Piaseczyńskiego celem rozpatrzenia zgodnie z właściwością

więcej

Nr 39/15 z dn. 20-04-2015

w sprawie nadania statutów wojewódzkim ośrodkom ruchu drogowego

więcej

Nr 38/15 z dn. 20-04-2015

w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za każde kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Regionalnej w Ostrołęce

więcej

Nr 37/15 z dn. 20-04-2015

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2014 roku

więcej

Nr 36/15 z dn. 20-04-2015

w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2015 w województwie mazowieckim

więcej

Nr 35/15 z dn. 20-04-2015

w sprawie nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”

więcej

Nr 34/15 z dn. 20-04-2015

w sprawie nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie”

więcej
Uchwały sejmiku

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.