Uchwały sejmiku

Nr 146/15 z dn. 21-12-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 145/15 z dn. 21-12-2015

w sprawie ogłoszenia roku 2016 „Rokiem Henryka Sienkiewicza na Mazowszu”

więcej

Nr 144/15 z dn. 21-12-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018‑2023 

więcej

Nr 143/15 z dn. 21-12-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego pod firmą „Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

więcej

Nr 142/15 z dn. 21-12-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składów osobowych komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 141/15 z dn. 21-12-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

więcej

Nr 140/15 z dn. 21-12-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie przedstawicieli Sejmiku Województwa Mazowieckiego do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

więcej

Nr 139/15 z dn. 21-12-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok” 

więcej

Nr 138/15 z dn. 21-12-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 137/15 z dn. 21-12-2015

w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok

więcej
Uchwały sejmiku

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.