Uchwały sejmiku

Nr 38/16 z dn. 21-03-2016

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do umowy zawartej w dniu 13 września 2005 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

więcej

Nr 37/16 z dn. 21-03-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Sejmiku Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 36/16 z dn. 21-03-2016

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2016 roku w formie dotacji celowej powiatom prowadzącym w ramach powiatowych bibliotek publicznych – działy pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych

więcej

Nr 35/16 z dn. 21-03-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Tłuszcz oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Tłuszcz

więcej

Nr 34/16 z dn. 21-03-2016

w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Bodzanów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Bodzanów

więcej

Nr 33/16 z dn. 21-03-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok

więcej

Nr 32/16 z dn. 21-03-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2016-2039

więcej
Uchwały sejmiku

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.