Uchwały sejmiku

Nr 57/16 z dn. 18-04-2016

w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Halinów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Halinów

 

więcej

Nr 56/16 z dn. 18-04-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mokobody oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mokobody

więcej

Nr 55/16 z dn. 18-04-2016

uchylająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Bulkowo oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Bulkowo

więcej

Nr 54/16 z dn. 18-04-2016

w sprawie określenia zadań w ramach podziału środków finansowych pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r.

więcej

Nr 53/16 z dn. 18-04-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania skargi Pani B.G. na uchwałę Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego

więcej

Nr 52/16 z dn. 18-04-2016

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2015 roku

więcej

Nr 51/16 z dn. 18-04-2016

w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego zablokowania wypłaty 200 mln zł na odszkodowania za dekret Bieruta

więcej

Nr 50/16 z dn. 18-04-2016

w sprawie przyznania najemcy nieruchomości, stanowiącej lokal niemieszkalny prawa pierwszeństwa w jej nabyciu

więcej

Nr 49/16 z dn. 18-04-2016

w sprawie nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Polskiemu Towarzystwu Informatycznemu

więcej

Nr 48/16 z dn. 18-04-2016

w sprawie nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Instytutowi Lotnictwa

więcej
Uchwały sejmiku

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.