Uchwały sejmiku

Nr 76/16 z dn. 16-05-2016

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Gostynińskim, bez obowiązku dokonywania dopłat

 

więcej

Nr 75/16 z dn. 16-05-2016

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Powiatem Piaseczyńskim umowy na realizację w latach 2016-2017 zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 12”

więcej

Nr 74/16 z dn. 16-05-2016

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Fundacją Odzyskać Radość umowy na realizację w latach 2016-2018 zadania pn. Zespół Specjalnych Placówek Oświatowo-Rehabilitacyjnych „Odzyskać Radość” w Kraszewie Czubakach

więcej

Nr 73/16 z dn. 16-05-2016

w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin/miast z przeznaczeniem na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

więcej

Nr 72/16 z dn. 16-05-2016

w sprawie wyposażenia samorządowej instytucji kultury pn.: „Stacja Muzeum” w muzealia przejęte po zlikwidowanym Muzeum Kolejnictwa w Warszawie

więcej

Nr 71/16 z dn. 16-05-2016

w sprawie wyposażenia samorządowej instytucji kultury pn.: „Stacja Muzeum” w majątek ruchomy przejęty po zlikwidowanym Muzeum Kolejnictwa w Warszawie niestanowiący muzealiów

więcej

Nr 70/16 z dn. 16-05-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie Zasad wyboru patrona roku, którego obchody na Mazowszu ogłasza Sejmik Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 69/16 z dn. 16-05-2016

w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego reprywatyzacji gruntów na obszarze m.st. Warszawy

więcej

Nr 68/16 z dn. 16-05-2016

w sprawie rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 67/16 z dn. 16-05-2016

w sprawie nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Diecezji Drohiczyńskiej

więcej
Uchwały sejmiku

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.