Uchwały sejmiku

Nr 107/16 z dn. 11-07-2016

w sprawie nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

więcej

Nr 106/16 z dn. 11-07-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Radzymin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Radzymin

więcej

Nr 105/16 z dn. 11-07-2016

uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rybno

więcej

Nr 104/16 z dn. 11-07-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018‑2023

więcej

Nr 103/16 z dn. 11-07-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie wyposażenia samorządowej instytucji kultury pn.: „Stacja Muzeum” w majątek ruchomy przejęty po zlikwidowanym Muzeum Kolejnictwa w Warszawie niestanowiący muzealiów

więcej

Nr 102/16 z dn. 11-07-2016

w sprawie „Oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o sytuację społeczną i demograficzną Województwa Mazowieckiego za 2015 r.”

więcej

Nr 101/16 z dn. 11-07-2016

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości położonej w Goworowie przy ul. Ks. Stanisława Dulczewskiego 1A, dokonanej przez Województwo Mazowieckie na rzecz Gminy Goworowo

więcej

Nr 100/16 z dn. 11-07-2016

w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej położonego na terenie gminy Wiskitki od km 104+140 – początek węzła  autostradowego A-2 do km 108+894 – granica administracyjna gminy Wiskitki

więcej

Nr 99/16 z dn. 11-07-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok

 

więcej

Nr 98/16 z dn. 11-07-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2016-2039

więcej
Uchwały sejmiku

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.