Uchwały sejmiku

Nr 208/16 z dn. 21-11-2016

w sprawie rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 207/16 z dn. 21-11-2016

w sprawie rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 206/16 z dn. 21-11-2016

w sprawie rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 205/16 z dn. 21-11-2016

w sprawie rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 204/16 z dn. 21-11-2016

w sprawie rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 203/16 z dn. 21-11-2016

w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”

więcej

Nr 202/16 z dn. 21-11-2016

zmieniającą uchwałę w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin/miast z przeznaczeniem na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

więcej

Nr 201/16 z dn. 21-11-2016

w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności i stwierdzenie niezgodności przepisów art. 9a i art. 9b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w związku z art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, z art. 16 ust. 2 w związku z art. 166 ust. 1 i 2 oraz z art. 167 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

więcej

Nr 200/16 z dn. 21-11-2016

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Kaliska, gm. Łochów oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 4/1 i nr 5/10

więcej

Nr 199/16 z dn. 21-11-2016

w sprawie wnoszenia wkładów pieniężnych przez Województwo Mazowieckie do spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o. o. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego

więcej
Uchwały sejmiku

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.