Uchwały sejmiku

Nr 235/16 z dn. 19-12-2016

w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego do wystąpienia do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wyrażenie zgody na zawarcie Memorandum o współpracy między Województwem Mazowieckim (Rzeczpospolita Polska) a Stanem Gudżarat (Republika Indii) oraz upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego do podpisania Memorandum

więcej

Nr 234/16 z dn. 19-12-2016

w sprawie przedstawicieli Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego

więcej

Nr 233/16 z dn. 19-12-2016

w sprawie rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 232/16 z dn. 19-12-2016

w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zagrożenia dla realizacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w 2017 roku zadań rządowych w zakresie prowadzenia ośrodków adopcyjnych oraz pełnienia funkcji instytucji właściwej w sprawach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i Programu 500+

więcej

Nr 231/16 z dn. 19-12-2016

w sprawie ogłoszenia roku 2017 „Rokiem Rzeki Wisły na Mazowszu”

więcej

Nr 230/16 z dn. 19-12-2016

w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego projektu zmian prawa ochrony środowiska

więcej

Nr 229/16 z dn. 19-12-2016

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 1 do porozumienia w sprawie powierzenia Województwu Świętokrzyskiemu przez Województwo Mazowieckie zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego

więcej

Nr 228/16 z dn. 19-12-2016

w sprawie nadania statutu Mazowieckiemu Biuru Planowania Regionalnego w Warszawie

więcej

Nr 227/16 z dn. 19-12-2016

w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 226/16 z dn. 19-12-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin/miast z przeznaczeniem na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

więcej
Uchwały sejmiku

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.