Uchwały sejmiku

Nr 126/17 z dn. 11-07-2017

w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego realokacji środków finansowych przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pozbawiającej rybactwo stawowe rekompensat wodno-środowiskowych

więcej

Nr 125/17 z dn. 11-07-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce oraz nadania statutu Mazowieckiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce

więcej

Nr 124/17 z dn. 11-07-2017

w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Płocku

więcej

Nr 123/17 z dn. 11-07-2017

w sprawie rozstrzygnięcia wezwania Zarządu Powiatu Pruszkowskiego do usunięcia stanu bezprawności poprzez stwierdzenie, że uchwała nr 64/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej – drogi wojewódzkiej nr 621 na odcinku Warszawa  – Sękocin Nowy, drogi wojewódzkiej nr 665 na odcinku Janki – droga wojewódzka nr 621 oraz drogi wojewódzkiej (dawnej drogi krajowej nr 7) na odcinku przebiegającym na terenie m. st. Warszawy od węzła Al. Krakowska do granicy  m. st. Warszawy została wydana z naruszeniem prawa

więcej

Nr 122/17 z dn. 11-07-2017

w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Dziarnie wchodzącym w skład Zespołu Placówek w Dziarnie

więcej

Nr 121/17 z dn. 11-07-2017

w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Dziarnie wchodzącym w skład Zespołu Placówek w Dziarnie

więcej

Nr 120/17 z dn. 11-07-2017

w sprawie „Oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o sytuację społeczną i demograficzną Województwa Mazowieckiego za 2016 r.”

więcej

Nr 119/17 z dn. 11-07-2017

w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych

więcej

Nr 118/17 z dn. 11-07-2017

w sprawie nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa

więcej

Nr 117/17 z dn. 11-07-2017

w sprawie nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Panu Krzysztofowi Karosowi

więcej
Uchwały sejmiku

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.