Uchwały sejmiku

Nr 139/17 z dn. 29-08-2017

w sprawie nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego

więcej

Nr 138/17 z dn. 29-08-2017

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców Gminy Wilga

więcej

Nr 137/17 z dn. 29-08-2017

w sprawie nadania statutu Międzyleskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Warszawie

więcej

Nr 136/17 z dn. 29-08-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie przez samorządy powiatowe województwa mazowieckiego programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań

więcej

Nr 135/17 z dn. 29-08-2017

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce

więcej

Nr 134/17 z dn. 29-08-2017

w sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie” oraz nowego brzmienia jej statutu

więcej

Nr 133/17 z dn. 29-08-2017

w sprawie zamiaru i przyczyn podziału samorządowej instytucji kultury pn.: „Muzeum Regionalne w Siedlcach

więcej

Nr 132/17 z dn. 29-08-2017

w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie działań Wojewody Mazowieckiego podejmowanych w celu pozbawienia Samorządu Województwa Mazowieckiego należnych mu pomieszczeń w budynku przy placu Bankowym 3/5 w Warszawie, stanowiących siedzibę Sejmiku Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 131/17 z dn. 29-08-2017

w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 lipca 2017 r. nr LEX-I.4131.194.2017.BB

więcej

Nr 130/17 z dn. 29-08-2017

w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinków dawnej drogi krajowej nr 50 i nr 8 położonych na terenie gminy Ostrów Mazowiecka

więcej
Uchwały sejmiku

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.