Uchwały sejmiku

Nr 159/17 z dn. 27-09-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania „OSP-2017”

więcej

Nr 158/17 z dn. 27-09-2017

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kampinos na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego   

więcej

Nr 157/17 z dn. 27-09-2017

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „RM-MEDITRANS” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach

więcej

Nr 156/17 z dn. 27-09-2017

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

więcej

Nr 155/17 z dn. 27-09-2017

w sprawie nadania statutu Mazowieckiemu Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

więcej

Nr 154/17 z dn. 27-09-2017

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Wojewódzkiemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

więcej

Nr 153/17 z dn. 27-09-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w ramach podziału środków finansowych pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.

więcej

Nr 152/17 z dn. 27-09-2017

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zakaźnemu w Warszawie

więcej

Nr 151/17 z dn. 27-09-2017

w sprawie nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Pani Magdalenie Spasowicz

więcej

Nr 150/17 z dn. 27-09-2017

w sprawie nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” SPZOZ w Warszawie

więcej
Uchwały sejmiku

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.