Uchwały sejmiku

Nr 218/17 z dn. 21-11-2017

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Ostrów Mazowiecka oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Ostrów Mazowiecka

więcej

Nr 217/17 z dn. 21-11-2017

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mokobody oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mokobody

więcej

Nr 216/17 z dn. 21-11-2017

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mogielnica oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mogielnica

więcej

Nr 215/17 z dn. 21-11-2017

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Iłża oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Iłża

więcej

Nr 214/17 z dn. 21-11-2017

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Grodzisk Mazowiecki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Grodzisk Mazowiecki

więcej

Nr 213/17 z dn. 21-11-2017

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Białobrzegi oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Białobrzegi

więcej

Nr 212/17 z dn. 21-11-2017

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Specjalistycznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina

więcej

Nr 211/17 z dn. 21-11-2017

w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 210/17 z dn. 21-11-2017

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowych na nieruchomościach położonych w Warszawie przy ul. Świętojerskiej

więcej

Nr 209/17 z dn. 21-11-2017

w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”

więcej
Uchwały sejmiku

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.