Uchwały sejmiku

Nr 108/18 z dn. 19-06-2018

w sprawie terminów zakończenia okresów zbiorów poszczególnych gatunków roślin uprawnych na terenie województwa mazowieckiego, dla celów zachowania uprawnień odszkodowawczych za szkody łowieckie, obowiązujących od 2018 roku

więcej

Nr 107/18 z dn. 19-06-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018”

więcej

Nr 106/18 z dn. 19-06-2018

w sprawie „Oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o sytuację społeczną i demograficzną Województwa Mazowieckiego za 2017 r.”

więcej

Nr 105/18 z dn. 19-06-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Województwa Mazowieckiego pod nazwą Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

więcej

Nr 104/18 z dn. 19-06-2018

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Brwinów części nieruchomości gruntowej położonej w Otrębusach, gmina Brwinów, w drodze darowizny

więcej

Nr 103/18 z dn. 19-06-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie konkursu „Edukreator na Mazowszu”

więcej

Nr 102/18 z dn. 19-06-2018

w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego do wystąpienia do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Regionem Peloponezu (Republika Grecka) oraz upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego do podpisania Porozumienia między Województwem Mazowieckim (Rzeczpospolita Polska) a Regionem Peloponezu (Republika Grecka) o Współpracy Międzyregionalnej

więcej

Nr 101/18 z dn. 19-06-2018

w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego do wystąpienia do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wyrażenie zgody na zawarcie listu intencyjnego ze Stanem Nevada (Stany Zjednoczone Ameryki) oraz upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego do podpisania Listu Intencyjnego

więcej

Nr 100/18 z dn. 19-06-2018

w sprawie wynagrodzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 99/18 z dn. 19-06-2018

w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego

więcej
Uchwały sejmiku

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.