Uchwały sejmiku

Nr 118/18 z dn. 10-07-2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Powiatem Piaseczyńskim umowy na realizację w latach 2018-2019 zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach impulsem powstania pierwszego w Powiecie Piaseczyńskim Środowiskowego Domu Samopomocy”

więcej

Nr 117/18 z dn. 10-07-2018

w sprawie wyposażenia samorządowej instytucji kultury pn.: „Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” w majątek ruchomy przejęty od Miasta i Gminy Bieżuń

więcej

Nr 116/18 z dn. 10-07-2018

w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Muzeum Mazowieckie w Płocku”

więcej

Nr 115/18 z dn. 10-07-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023

więcej

Nr 114/18 z dn. 10-07-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin/miast na wykonanie prac remontowych budynków użytkowanych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP-2018”

więcej

Nr 113/18 z dn. 10-07-2018

w sprawie przyjęcia i skierowania do uzgodnienia z Prezesem Rady Ministrów projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego 

więcej

Nr 112/18 z dn. 10-07-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie kredytu długoterminowego w wysokości 300.000.000,00 zł

więcej

Nr 111/18 z dn. 10-07-2018

w sprawie udzielenia Gminie Miastu Radom pomocy finansowej

więcej

Nr 110/18 z dn. 10-07-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok

więcej

Nr 109/18 z dn. 10-07-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2038

więcej
Uchwały sejmiku

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.