Uchwały sejmiku

Nr 154/18 z dn. 18-09-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie kredytu długoterminowego w wysokości 300.000.000,00 zł

więcej

Nr 153/18 z dn. 18-09-2018

w sprawie prowadzenia z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, jako wspólnej, samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944)”

więcej

Nr 152/18 z dn. 18-09-2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie ze Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „TĘCZA” umowy na realizację w latach 2018-2019 zadania pn.: „Modernizacja węzła cieplnego oraz instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w Ośrodku dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ze Sprzężoną Niepełnosprawnością”

 

więcej

Nr 151/18 z dn. 18-09-2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Fundacją Odzyskać Radość umowy na realizację w latach 2018-2020 zadania pn.: „Ośrodek rehabilitacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi „Przy Dworze” w Bogurzynie”

więcej

Nr 150/18 z dn. 18-09-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania OSP-2018

więcej

Nr 149/18 z dn. 18-09-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin/miast na wykonanie prac remontowych budynków użytkowanych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP-2018”

więcej

Nr 148/18 z dn. 18-09-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 147/18 z dn. 18-09-2018

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Krzywej 30

więcej

Nr 146/18 z dn. 18-09-2018

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu części nieruchomości zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Siennej 60/ul. Śliskiej 51

więcej

Nr 145/18 z dn. 18-09-2018

w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej drogi nr 735 stacja kolejowa Ożarów – droga 92 na terenie miasta Ożarów Mazowiecki

więcej
Uchwały sejmiku

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.