Uchwały sejmiku

Nr 169/18 z dn. 16-10-2018

w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Mazowieckiego do Rady Społecznej działającej przy Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku

więcej

Nr 168/18 z dn. 16-10-2018

w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Mazowieckiego do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce

więcej

Nr 167/18 z dn. 16-10-2018

w sprawie nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Panu Sylwestrowi Sokolnickiemu

więcej

Nr 166/18 z dn. 16-10-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023

więcej

Nr 165/18 z dn. 16-10-2018

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom/miastom na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu specjalistycznego dla OSP

więcej

Nr 164/18 z dn. 16-10-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania OSP-2018

więcej

Nr 163/18 z dn. 16-10-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w ramach podziału środków finansowych pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.

więcej

Nr 162/18 z dn. 16-10-2018

zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Zieluńsko – Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

więcej

Nr 161/18 z dn. 16-10-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 160/18 z dn. 16-10-2018

w sprawie upoważnienia do wszczęcia postępowania dotyczącego wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych Województwa Mazowieckiego za rok 2018 i za rok 2019 oraz sporządzenia sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu

więcej
Uchwały sejmiku

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.