Uchwały sejmiku

Nr 5/21 z dn. 26-01-2021

zmieniająca uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”

więcej

Nr 4/21 z dn. 26-01-2021

w sprawie ograniczenia populacji zwierząt na lotnisku wojskowym

więcej

Nr 3/21 z dn. 26-01-2021

w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych Województwa Mazowieckiego za lata 2020, 2021 i 2022

więcej

Nr 2/21 z dn. 26-01-2021

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2021 rok

więcej

Nr 1/21 z dn. 26-01-2021

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2038

więcej
Uchwały sejmiku

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.