Uchwały sejmiku

Nr 21/21 z dn. 23-02-2021

w sprawie utworzenia stowarzyszenia pod nazwą: „Stowarzyszenie Kolej Północnego Mazowsza”

więcej

Nr 20/21 z dn. 23-02-2021

w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2021 w województwie mazowieckim

więcej

Nr 19/21 z dn. 23-02-2021

w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok

więcej

Nr 18/21 z dn. 23-02-2021

w sprawie petycji dotyczącej podjęcia starań o wykreślenie lub zrewidowanie obszaru ochrony krajobrazowej w Milanówku

więcej

Nr 17/21 z dn. 23-02-2021

w sprawie skargi na Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych

więcej

Nr 16/21 z dn. 23-02-2021

w sprawie planu działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych i alarmowego dwutlenku siarki w powietrzu

więcej

Nr 15/21 z dn. 23-02-2021

zmieniająca uchwałę w sprawie konkursu pt. „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”

więcej

Nr 14/21 z dn. 23-02-2021

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2021 roku w formie dotacji celowej powiatom prowadzącym, w ramach powiatowych bibliotek publicznych, działy pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych

więcej

Nr 13/21 z dn. 23-02-2021

w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadania pn. Naprawa drogi dojazdowej do: działek, parkingówi biura w ROD „Bemowo” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców  MAZOWSZE 2020

więcej

Nr 12/21 z dn. 23-02-2021

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stara Biała na remont samochodu ratowniczo-gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej Brwilno

więcej
Uchwały sejmiku

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.