Uchwały sejmiku

Nr 45/21 z dn. 20-04-2021

w sprawie Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2025

więcej

Nr 44/21 z dn. 20-04-2021

zmieniająca uchwałę w sprawie składów osobowych komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 43/21 z dn. 20-04-2021

w sprawie przekazania skargi Wojewody Mazowieckiego na uchwałę nr 54/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej drogi nr 624 stacja kolejowa Beniaminów – Dąbkowizna – Wólka Radzymińska /droga 631/ na terenie gminy Nieporęt

więcej

Nr 42/21 z dn. 20-04-2021

w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w ramach podziału środków finansowych pochodzących
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.

więcej

Nr 41/21 z dn. 20-04-2021

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 40/21 z dn. 20-04-2021

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2021 w województwie mazowieckim

więcej

Nr 39/21 z dn. 20-04-2021

w sprawie przedstawiciela Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Regionalnej Radzie Ochrony Przyrody

więcej

Nr 38/21 z dn. 20-04-2021

w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatu sochaczewskiego

więcej

Nr 37/21 z dn. 20-04-2021

w sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego

więcej

Nr 36/21 z dn. 20-04-2021

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2020 roku

więcej
Uchwały sejmiku

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.