Uchwały sejmiku

2007.12.06

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 201/07
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 26 listopada 2007 r.

w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm. ), w związku z art. 165, art. 168, art. 180, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm. ) - uchwala się, co następuje:

§ 1.
Ustala się dochody budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 2.548.066.596 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do uchwały.

§ 2.
Ustala się dochody budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 63.028.312 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do uchwały.

§ 3.
Ustala się dochody budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu województwa w kwocie 96.064.020 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1c do uchwały.

§ 4.
Ustala się dochody budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3.341.450 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1d do uchwały.

§ 5.
Ustala się dochody budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.310.311 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1e do uchwały.

§ 6.
Ustala się wydatki budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 2.953.807.046 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 7.
Ustala się deficyt budżetu w wysokości 405.740.450 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku Nr 3 do uchwały, na które składają się m.in. pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz długoterminowy kredyt bankowy na rynku zagranicznym.

§ 8.
Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2007 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 9.
Wprowadza się

Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego Bożenna Pacholczak

Pliki do pobrania

Rozmiar 2088 kB , Liczba pobrań: 101, Archiwum WinRAR-a (ZIP)
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.