Uchwały sejmiku

2004.03.08

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 18/2004
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 08 marca 2004 r.

w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku do składu rad społecznych działających przy publicznych zakładach opieki zdrowotnej o wojewódzkim obszarze działania

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1992 r. Nr 91, poz. 408 z późn. zm. ) w związku z § 2 ust. 1 uchwały Nr XIX/74/99 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie zasad wyłaniania i odwoływania przez Sejmik Województwa Mazowieckiego członków Rady Społecznej działającej przy publicznych zakładach opieki zdrowotnej o wojewódzkim obszarze działania – Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Sejmik Województwa Mazowieckiego dokonał wyboru przedstawicieli do składu rad społecznych działających przy publicznych zakładach opieki zdrowotnej o wojewódzkim obszarze działania, wymienionych w załączniku do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110 z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz.935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz.1407 z 2002 r. Nr 113, poz. 984. z 2003 r. Nr.45, poz. 391 i Nr 171, poz. 1663 oraz z 2004 r. Nr 88, poz. 961 i Nr 124, poz. 1151 i 1152.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
W związku z upływem w lutym 2004 roku kadencji Rad Społecznych w
26 zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Sejmik Województwa Mazowieckiego zaistniała konieczność, zgodnie z wymogiem art. 45 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, dokonania wyboru nowych przedstawicieli Sejmiku do pracy w ww. Radach.


Załącznik do uchwały Nr 18 /2004
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 8 marca 2004 roku


Wykaz przedstawicieli Sejmiku do składu rad społecznych działających przy:

1. Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie:
1) Czyżewski Przemysław
2) Grembowicz Tomasz Adam
3) Kałużyński Tomasz
4) Kołakowski Robert
5) Lewandowski Robert
6) Macielak Roman
7) Rutkowski Adam
8) Więcławski Dariusz
9) Wilczek Marek Stanisław
10) Gawarecka Irena

2. Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce
1) Brzozowski Tadeusz
2) Grzesik Małgorzata
3) Keczkowski Maciej
4) Krupiński Marian
5) Kuźmiński Sławomir
6) Lendo Tomasz
7) Opęchowski Wiesław
8) Ozgowicz Ignacy Karol
9) Pakieła Witold
10) Romanowski Tadeusz
11) Skwierczyński Grzegorz
12) Strzyżewski Krzysztof Andrzej
13) Trzaska Jadwiga
14) Wargulewski Czesław

3. Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku
1) Berent Przemysław
2) Boszko Michał
3) Ciastek Jan
4) Guzek Wiktor
5) Janczewski Henryk
6) Jaskóła Konrad
7) Kolczyński Paweł
8) Łęczycki Wiesław
9) Martynowski Marek
10) Obrębska Aleksandra
11) Przepałkowski Piotr
12) Szkopek Grzegorz
13) Wasilewska Elżbieta
14) Zawidzki Dariusz

4. Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim SPZOZ
1) Baranowski Kazimierz Janusz
2) Chrzanowski Filip
3) Łazuchiewicz Danuta
4) Sopliński Aleksander
5) Ulatowski Janusz

5. Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ
1) Basiński Piotr
2) Borkowska Tamara
3) Lachowski Krzysztof
4) Siuda Andrzej
5) Stański Jarosław

6. Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
1) Giertych Ba
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.