Uchwały sejmiku

2004.07.19

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 102/2004
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 19 lipca 2004 r.

w sprawie wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Mazowieckiego do składu Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Płocku

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 roku o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590 z późn. zm.) w związku z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz. 576 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku - Sejmik uchwala, co następuje:

§ 1.

Przedstawicielem Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Konwencie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku jest Paweł Połanecki.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590 z późn. zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku w skład Konwentu Uczelni wchodzi przedstawiciel Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
Z dniem 1 września 2004 roku rozpoczyna się nowa kadencja, która będzie trwać do dnia 31 sierpnia 2008 roku.
Z uwagi na to konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Mazowieckiego do składu Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.