Uchwały sejmiku

2004.07.19

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 103/2004
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 19 lipca 2004 r.

w sprawie wyboru przedstawiciela Sejmiku do komisji konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Psychiatryczno Ogólnego IVB w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” SPZOZ w Ząbkach

Na podstawie § 2 ust. 1 i § 9 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz. U. Nr 115, poz. 749 oraz Dz. U. z 2000 r. Nr 45, poz. 530) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko ordynatora Oddziału Psychiatryczno Ogólnego IVB w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” SPZOZ w Ząbkach.

§ 2.

Przedstawicielem Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Komisji Konkursowej wybrana została Iwona Kulesza.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko ordynatora Oddziału Psychiatryczno Ogólnego IVB w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” SPZOZ w Ząbkach, zaistniała konieczność wytypowania przedstawiciela Sejmiku.
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.