Uchwały sejmiku

2002.05.13

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 48/02
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 13 maja 2002 r.

w sprawie statutu Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Na podstawie art. 39 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Odmawia się zatwierdzenia statutu Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, stanowiącego załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Włodzimierz Nieporęt

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.