Uchwały sejmiku

2002.05.13

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 49/02
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 13 maja 2002 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie bezprzetargowej nieruchomości, położonej w Ciechanowie, na rzecz Skarbu Państwa

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), w związku z art. 14 ust. 1 i ust. 5 oraz art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę Zarządowi Województwa Mazowieckiego na zbycie w formie bezprzetargowej gruntu oznaczonego jako działka nr 987/10 na mapie wpisanej dnia 16 grudnia 1997 roku do zasobu geodezyjnego za Nr 101-010-180/97 o powierzchni 183 m2, położonego w Ciechanowie, przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 5, stanowiącego własność województwa (Kw. nr 33180), na rzecz Skarbu Państwa, w imieniu którego działa Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Włodzimierz Nieporęt

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.