Aktualności

Dochody samorządu terytorialnego

2003.12.18 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

Sejmik Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2003 roku podjął uchwałę w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z Konstytucją RP oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej z ustawą o finansach publicznych.

Samorządy województwa otrzymały nowe zadania, na wykonanie których projektowany udział w dochodach publicznych nie zapewnia odpowiednich środków. Chodzi m.in. o przewozy regionalne PKP, do tej pory finansowane z budżetu państwa, a które w przyszłym roku powierzono samorządom.

Mazowsze jako jedyne województwo ma odprowadzać do budżetu państwa ponad 380 mln zł. Wprowadzony system wpłat jest sztywny i uwzględnia sytuację gospodarczą sprzed dwóch lat. W chwili obecnej brakuje mechanizmu pozwalającego na korygowanie wyliczonej wpłaty w oparciu o obecną sytuację gospodarczą. Minister Finansów, korzystając z danych z 2002 roku określił dla Mazowsza ściągalność z tytułu CIT na poziomie 97%, tymczasem w 2003 roku wpływy szacuje się jedynie na poziomie 72-74%.

Skarbnik Województwa Mazowieckiego, Marek Miesztalski uważa, że w kasie samorządu znajdą się środki na wszystkie zadania tylko wtedy, gdy proporcjonalnie do wymagań zwiększy się udział w dochodach z podatku.

Główny dochód samorządu województwa mazowieckiego to 15,9 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych-CIT.
W ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego brakuje zapisów umożliwiających zrekompensowanie z budżetu państwa niedoboru w budżetach jednostek samorządu terytorialnego w przypadku niższych dochodów niż planowano.

Liczba wyświetleń: 697

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.