Delegatury

Delegatury, na obszarze objętym swym zasięgiem działania, realizują we współdziałaniu z właściwymi departamentami zadania samorządu województwa, należące do kompetencji marszałka i zarządu, a wykonywane przez Urząd.

Delegaturą kieruje dyrektor urzędu przy pomocy dyrektora delegatury, pozostającym w randze zastępcy dyrektora departamentu. Dyrektor delegatury realizuje zadania i kompetencje należące do marszałka i zarządu oraz inne w zakresie udzielonych upoważnień a także odpowiada za:

  1. zapewnienie właściwego funkcjonowania i warunków działania delegatury;
  2. zapewnienie właściwej organizacji pracy delegatury;
  3. zapewnienie dostępu do informacji publicznej;
  4. przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Dyrektor delegatury jest odpowiedzialny za realizację zadań przed:

  • marszałkiem;
  • członkiem zarządu, w zakresie nadzorowanych przez niego zadań,
  • dyrektorem urzędu, w zakresie jego zadań i kompetencji.

UWAGA:
Poza terytorialnym zasięgiem działania delegatur pozostaje obszar terytorialny obejmujący m.st. Warszawa, który jest bezpośrednio obsługiwany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.